Grafický design

Alternative content

Get Adobe Flash player

Záplava rôznych letákov, stránok, vizitiek, katalógov a reklamy nás obklopuje na každom našom kroku a jediné čo ju môže odlíšiť a predať, je dobrá idea a kreatívny design v kvalitnom prevedení. Často sa tiež u klientov stretávame s mienkou, že grafické spracovanie je drahé. Nie je tomu tak a ku každej zákazke sa pristupuje individuálne s cieľom nájsť najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie ušité na mieru klienta.
Napríklad grafický návrh loga pre firmu sa veľakrát pohybuje na úrovni 20€.